Aktualności

Prowadzenie pod wpływem alkoholu

W maju 2018 roku zadzwonił do mojej Kancelarii, mężczyzna . W takcie rozmowy poinformował mnie ,iż otrzymał wyrok nakazowy z Sądu Rejonowego w Krakowie Wydział II Karny ,uznającym go za winnego dopuszczenia się wykroczenia z art 87 kkw, które miało polegać na tym, iż będąc po użyciu alkoholu prowadził po drodze publicznej cały skład ciężarowy i za to na mocy stosownych przepisów wymierzono mu karę 500 zł grzywny i 1 roku i 3 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna dodał ,iż jest zawodowym kierowcą i w tym zakresie prowadzi firmę przewozową . Tak więc pozostanie bez pracy bez mała przez 1 rok i 3 miesiące . Ale nie to jest najgorsze . Tylko po wykonaniu kary będzie musiał ponowić egzamin na wszystkie kategorie prawa jazdy ,co jest niezwykle trudne po takiej przerwie i niezwykle kosztowne.

To co usłyszałem brzmiało bardzo poważnie ,i oczywiście było obciążone brzemieniem utraty pracy , pogorszeniem warunków bytowych rodziny obwinionego.

W pierwszej kolejności wobec deklaracji ,iż obwiniony chce abym prowadził jego sprawę przed Sądem, musiałem doprowadzić do uchylenia wyroku nakazowego.

Ponieważ oferta współpracy była poważna :otrzymałem wpłatę na konto jako zaliczkę na prowadzenie sprawy i pełnomocnictwo .

W pierwszej kolejności doprowadziłem do upadku wyroku nakazowego. Żeby sprzeciw od wyroku nakazowego nie był gołosłowny złożyliśmy wnioski dowodowe o oględziny miejsca dokonania wykroczenia, o przedstawienie atestów aparatów do mierzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, a nad to czy miejsce, w który został skontrolowany mój klient jest drogą publiczną ,względnie miejscem dopuszczonym do ruchu.

Wnioski dowodowe wynikały z faktu ,iż w rozmowie z Klientem ustaliłem że przed kontrol trzeźwości poruszał się nie po drodze publicznej lecz po nieruchomości osoby ,która wezwała policję.Dodam ,iż ustalenia te poczyniłem dokonując bezpośrednich oględzin miejsca dokonania przez mojego klienta wykroczenia.

Uzbrojony wiedzą oględzin z miejsca wykroczenia spokojnie czekałem na ustalenia Sądu w tym zakresie. A one nie nadchodziły przez prawie 4 miesiące. W trakcie postępowania okazało się , że urządzenia do pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu są prawidłowo homologowane , a więc pozostało nam ustalenie czy miejsce, w którym poruszał się obwiniony było włączone do ruchu.

W ostatecznym rozrachunku okazało się że nadany postępowaniu sądowemu przez moją kancelarię kierunek był słuszny. Na ostaniej rozprawie Sąd zwrócił prawo jazdy mojemu Klientowi.

Tak więc , wynik postępowania jest dla niego bardzo szczęśliwy ,nie będzie musiał ubiegać się o wydanie prawa jazdy a tym samym zdawać egzaminu ,który jak mówił jest nie tylko kosztowny ale i bardzo trudny dla osób, którym odebrano prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu.

Opisując to co zaszło w tej sprawie ,uznałem iż w pierwszej kolejności nigdy nie można poddawać się po otrzymaniu pierwszego orzeczenia w sprawie ale też tak a sprawa powinna być wskazówką dla wszystkich ,którzy otrzymali wyroki w formie wyroku nakazowego. Podkreślić należy, że są to wyroki niejednokrotnie opatrzone błędami formalnymi i merytorycznymi i bez konsultacji z prawnikiem nie należy się z nimi godzić .

Dla porządku muszę jeszcze dodać ,iż w Kancelarii prowadzę dużo spraw karnych i one co rusz się kończą będę z nich zdawał relację w aktualnościach, tak aby blog obejmował tą działalność Kancelarii na gruncie prawa cywilnego.

Darmowe porady prawne

Szanowni Klienci .Ponieważ ten stan trwa od jakiegoś czasu i coraz więcej otrzymuję telefonów w sprawie bezpłatnych porad prawnych. Jestem zmuszony sprawę wyjaśnić.Moja Kancelaria nie świadczy usługi darmowa porada prawna . Właściwie zbliżony charakter mają porady prawne za pośrednictwem internetu . Mianowicie każdy za pośrednictwem znajdującego na stronie maila może zadać mi pytanie dotyczące jakiegoś problemu prawnego, który go nurtuje .Do pytania należy dołączyć dowód wpłaty na konto Kancelarii kwoty 50 zł (20 1050 1445 1000 0023 1638 2965 -ING Kancelaria Adwokacka Mirosław Pałucki ul.Przy Rondzie 53/2 31-547 Kraków)Przy tak przygotowanym pytaniu Kancelaria udzieli odpowiedzi na pytanie na piśmie i odeśle ją wraz z fakturą za wykonaną i opłaconą usługę. Zaznaczam, iż przy takiej opłacie otrzymacie Państwo rzetelną informację w podstawowym zakresie. Osobno płatne są opinie prawne przy czy tutaj wynagrodzenie musi być negocjowane. Można również dla przyśpieszenia udzielenia odpowiedzi poinformować o wysłaniu zapytania sms-em na numer 502 029 648.
Uzyskanie w ten sposób porady prawnej jest o tyle dla Klienta korzystniejsze ,iż nie angażuje swojego cennego czasu na przyjazd do Kancelarii a przed ewentualnym podjęciem decyzji co zrobić ze swoją sprawą ,ma informację o możliwościach oraz rokowaniach sprawy.Uzyskanie wiadomości w sprawie może nastąpić tak na prawdę z dowolnego zakątka świata. Tą droga można też uzyskać pomoc w prowadzeniu swoich spraw na terenie całej Polski .To pozwala poinformować również Państwa ,iż Kancelaria prowadzi sprawy rodaków mieszkających za granicą kraju w oparciu o telefoniczne i mailowe uzgodnienia, Państwa spraw.Mam nadzieję ,iż te wyjaśnienia ostatecznie załtwią sprawę pytań o bezpłatne porady prawne.

Ściąganie wierzytelności - dlaczego warto powierzyć sprawę adwokatowi?

Niezapłacone przez klientów faktury to coraz częstszy problem prężnie działających przedsiębiorców. Jak sobie z tym radzić? W ostatnim czasie na rynku pojawiło się wiele firm, które oferują skuteczne wyegzekwowanie wierzytelności od uchylającego się od zapłaty dłużnika. Korzystanie z usług tych firm nie jest  jednak najlepszą metodą na odzyskanie pieniędzy. W tym artykule przeczytacie, dlaczego lepiej zaufać sprawdzonemu adwokatowi niż firmie windykacyjnej.

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dla kierowców ciężarówek. Jakie rezultaty spraw o ryczałty za noclegi?

Ponad rok temu Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt: Sygn. akt II PZP 1/14 dot. obowiązku zapłaty przez pracodawcę ryczałtu za nocleg poza granicami kraju, spędzony przez kierowcę w kabinie ciężarówki. Od dnia przełomowej uchwały, tj. od 12 czerwca 2014r. zapowiadano falę pozwów kierowców do Sądów i wypłatę ogromnych sum pieniężnych przez firmy transportowe tytułem wspomnianych ryczałtów za noclegi. Jak było w rzeczywistości?

Kierowcy faktycznie zaczęli dopominać się o swoje prawa w Sądzie i znaczna część spraw zakończyła się ich sukcesem. Należy jednak pamiętać, że nie jest tak, że każda sprawa o ryczałt jest z góry wygrana. Wszystko zależy oczywiście od okoliczności konkretnej sprawy, bo zdarzały się także wyroki korzystne dla pracodawców. Dlatego właśnie warto sięgnąć w tych sprawach po profesjonalną pomoc prawną, która znacząco zwiększy szansę na sukces w Sądzie. Bo bardzo często te pieniądze jednak kierowcom się należą i warto o nie powalczyć.

W tym miejscu warto przywołać tezę uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014r. ( sygn. akt II PZP 1/14)

Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Na gruncie tej uchwały, a także pozostałego orzecznictwa Sądu Najwyższego, potwierdzone zostało istotne uprawnienie kierowców do otrzymania od pracodawcy zapłaty tytułem ryczałtu za nocleg spędzony przez kierowcę samochodu ciężarowego w kabinie pojazdu.

***

 Jeśli zatem pracowałeś albo nadal pracujesz jako kierowca ciężarówki i odbywałeś podróże zagraniczne, warto zainteresować się tą sprawą. Stawki za nocleg zależą od kraju, w którym nocowałeś, ale niekiedy kwoty za ryczałty za noclegi łącznie przewyższają nawet sumy uzyskane z wynagrodzenia za pracę.

Kancelaria, na której stronie internetowej właśnie się znajdujesz, prowadzi tego typu sprawy,  reprezentując kierowców ciężarówek na terenie całej Polski. Pomagamy kierowcom zawodowym niezależnie od regionu w jakim toczy się sprawa. Zawsze zapewniamy profesjonalną pomoc prawną, obejmującą oczywiście nie tylko sporządzenie wszelkich pism procesowych, ale także udział pełnomocnika w rozprawie sądowej.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną związaną z opisywaną tematyką, zachęcamy do kontaktu z Naszą Kancelarią pod podanymi numerami telefonu (w prawym górnym rogu strony) bądź poprzez e-mail (adres: adwokatpalucki@gmail.com). Odpowiemy na każde zgłoszenie.

Kancelaria Adwokacka Mirosław Pałucki