Kancelaria Przyjazna Mediacji

Miło mi poinformować wszystkich aktualnych i potencjalnych klientów ,iż moja Kancelaria przystąpiła do inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej ,mającej na celu promowanie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Nadmienić należy ,również iż w ramach ostatniego szkolenia zawodowego organizowanego przez Krakowską Izbę Adwokacką uczestniczyłem w szkoleniu dotyczącym rozwiązywania sporów w mediacji.