Odszkodowania Kraków

Kancelaria Adwokacka Mirosław Pałucki udziela fachowej pomocy prawnej ofiarom przestępstw i poszkodowanym w wypadkach. Nasi prawnicy odznaczają się wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi, wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, które pozwalają w sposób skuteczny, a zarazem jak najmniej uciążliwy dla poszkodowanych, dochodzić ich praw. Występujemy w imieniu poszkodowanych przed zakładami ubezpieczeń oraz sądami w sprawach dotyczących likwidacji szkód i wypłacenia poszkodowanym należnego im odszkodowania. W zakresie pomocy prawnej z dziedziny odszkodowań oferujemy między innymi:

  • zastępstwo procesowe w sprawach sądowych o odszkodowania, w szczególności przeciwko PKP, towarzystwom ubezpieczeniowym, organom państwa, organom samorządowym, podmiotom gospodarczym,
  • występowanie w imieniu ofiar przestępstw w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
  • weryfikację spraw zakończonych odmową wypłaty odszkodowania lub w sytuacji zaniżenia należnego odszkodowania,
  • prowadzenie spraw nie zakończonych decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, w tym spraw będących w trakcie likwidacji,
  • pełną likwidację szkód,
  • windykację należności.

Show Comments