Aktualności

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dla kierowców ciężarówek. Jakie rezultaty spraw o ryczałty za noclegi?

Ponad rok temu Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt: Sygn. akt II PZP 1/14 dot. obowiązku zapłaty przez pracodawcę ryczałtu za nocleg poza granicami kraju, spędzony przez kierowcę w kabinie ciężarówki. Od dnia przełomowej uchwały, tj. od 12 czerwca 2014r. zapowiadano falę pozwów kierowców do Sądów i wypłatę ogromnych sum pieniężnych przez […]

Nowa jakość obrony w procesie karnym. Warto się bronić!

1 lipca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania karnego. Adwokaci na te zmiany czekali już ponad 20 lat i nareszcie ich postulaty zostały wysłuchane. Nowe przepisy stwarzają zupełnie nową perspektywę dla obrońców, co w oczywisty sposób przekłada się również na interes klientów. Idea nowych przepisów jest taka, że Sąd ma być niezależnym obserwatorem […]

Najem - wygaśnięcie stosunku

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 23 lutego 2005 r. I ACa 1951/04 Teza Do wygaśnięcia stosunku najmu nie jest wystarczające samo opróżnienie lokalu, ale wypowiedzenie tego węzła obligacyjnego, co wynika z treści art. 673 KC i 688 KC mających charakter bezwzględnie obowiązujący. Ustawodawca nie przewiduje unicestwienia stosunków obligacyjnych jednostronnie, w drodze postawienia kontrahenta […]

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 czerwca 2013 r. III PK 111/12 Teza 1. O doręczeniu pracownikowi zawiadomienia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia należy mówić nie tylko wtedy, gdy pismo zawierające to zawiadomienie zostało mu wręczone osobiście (doszło do jego rąk) ale także i wtedy, […]

Zniesienie współwłasności przed Sądem

Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26 kwietnia 2013 r. II CSK 459/12 Teza Ustalając, czy współwłaściciel wyraził zgodę na przyznanie mu, w wyniku podziału, rzeczy wspólnej, należy także uwzględnić warunki przedstawione przez tego współwłaściciela przejęcia tej rzeczy, w szczególności odnoszące się do jej wartości, decydującej zatem o wysokości spłat, jakie będzie zobowiązany […]