Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dla kierowców ciężarówek. Jakie rezultaty spraw o ryczałty za noclegi?

Ponad rok temu Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie o sygn. akt: Sygn. akt II PZP 1/14 dot. obowiązku zapłaty przez pracodawcę ryczałtu za nocleg poza granicami kraju, spędzony przez kierowcę w kabinie ciężarówki. Od dnia przełomowej uchwały, tj. od 12 czerwca 2014r. zapowiadano falę pozwów kierowców do Sądów i wypłatę ogromnych sum pieniężnych przez firmy transportowe tytułem wspomnianych ryczałtów za noclegi. Jak było w rzeczywistości?

Kierowcy faktycznie zaczęli dopominać się o swoje prawa w Sądzie i znaczna część spraw zakończyła się ich sukcesem. Należy jednak pamiętać, że nie jest tak, że każda sprawa o ryczałt jest z góry wygrana. Wszystko zależy oczywiście od okoliczności konkretnej sprawy, bo zdarzały się także wyroki korzystne dla pracodawców. Dlatego właśnie warto sięgnąć w tych sprawach po profesjonalną pomoc prawną, która znacząco zwiększy szansę na sukces w Sądzie. Bo bardzo często te pieniądze jednak kierowcom się należą i warto o nie powalczyć.

W tym miejscu warto przywołać tezę uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014r. ( sygn. akt II PZP 1/14)

Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

Na gruncie tej uchwały, a także pozostałego orzecznictwa Sądu Najwyższego, potwierdzone zostało istotne uprawnienie kierowców do otrzymania od pracodawcy zapłaty tytułem ryczałtu za nocleg spędzony przez kierowcę samochodu ciężarowego w kabinie pojazdu.

***

 Jeśli zatem pracowałeś albo nadal pracujesz jako kierowca ciężarówki i odbywałeś podróże zagraniczne, warto zainteresować się tą sprawą. Stawki za nocleg zależą od kraju, w którym nocowałeś, ale niekiedy kwoty za ryczałty za noclegi łącznie przewyższają nawet sumy uzyskane z wynagrodzenia za pracę.

Kancelaria, na której stronie internetowej właśnie się znajdujesz, prowadzi tego typu sprawy,  reprezentując kierowców ciężarówek na terenie całej Polski. Pomagamy kierowcom zawodowym niezależnie od regionu w jakim toczy się sprawa. Zawsze zapewniamy profesjonalną pomoc prawną, obejmującą oczywiście nie tylko sporządzenie wszelkich pism procesowych, ale także udział pełnomocnika w rozprawie sądowej.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną związaną z opisywaną tematyką, zachęcamy do kontaktu z Naszą Kancelarią pod podanymi numerami telefonu (w prawym górnym rogu strony) bądź poprzez e-mail (adres: adwokatpalucki@gmail.com). Odpowiemy na każde zgłoszenie.

Kancelaria Adwokacka Mirosław Pałucki