Nowa jakość obrony w procesie karnym. Warto się bronić!

1 lipca 2015r. weszła w życie nowelizacja ustawy kodeks postępowania karnego. Adwokaci na te zmiany czekali już ponad 20 lat i nareszcie ich postulaty zostały wysłuchane. Nowe przepisy stwarzają zupełnie nową perspektywę dla obrońców, co w oczywisty sposób przekłada się również na interes klientów.

Idea nowych przepisów jest taka, że Sąd ma być niezależnym obserwatorem pojedynku, jaki na sali rozpraw stoczą między sobą Prokurator z Obrońcą. Poprzednio obowiązujące przepisy sprawiały, że często to Sąd wcielał się w rolę oskarżyciela publicznego i szansę oskarżonego na korzystne rozstrzygnięcie sprawy drastycznie malały. Obecnie, oskarżony mający rzetelnego i profesjonalnego obrońcę ma dużo większą szansę na to, aby skutecznie odeprzeć zarzuty stawiane mu przez Prokuratora. Na sali sądowej ma bowiem zapanować równowaga sił i żadna ze stron nie będzie mogła liczyć na pomoc Sądu.

Dlatego właśnie tak ważne jest, aby w dzisiejszych czasach oskarżony korzystał z fachowej pomocy obrońcy. Prokurator, co oczywiste – jest z wykształcenia prawnikiem. Aby móc skutecznie zakwestionować jego twierdzenia, często potrzebna jest duża wiedza prawnicza i doświadczenie procesowe. Jeśli zatem oskarżonemu zależy na wyrównanej i uczciwej walce z dwóch stron, powinien skorzystać z usług adwokata. Nowe przepisy niosą ze sobą zupełnie nowe możliwości, które zdaniem ekspertów w niedługim czasie muszą przełożyć się na wzrost liczby uniewinnień w procesach karnych w Polsce.

Jeśli więc ktoś ma jeszcze wątpliwość czy warto skonsultować swój problem karny z prawnikiem, to niech lipcowa reforma kodeksu postępowania karnego będzie dla niego najlepszą odpowiedzią.