Archiwum dla: 01/09/2020

Błędy medyczne, odpowiedzialność zawodowa lekarzy a szeroko rozumiane prawa pacjenta.

Od wielu lat moja Kancelaria specjalizuje się również w sprawach dotyczących błędów medycznych. W początkowym okresie swojej działalności prowadziłem sprawy wynikające z błędów medycznych wyłącznie jako oskarżyciel. Po zmianie specjalizacji wielokrotnie reprezentowałem osoby pokrzywdzone działaniami szeroko rozumianych pracowników służby zdrowia. Reprezentując zarówno osoby bezpośrednio pokrzywdzone działaniami służby zdrowia jak i ich najbliższych, kiedy udzielane świadczenia […]