Prawo administracyjne Kraków

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo oraz profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa administracyjnego. Zapewniamy naszym klientom pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Gwarantujemy profesjonalizm działań, wynikający z bogatego doświadczenia naszych prawników w zakresie m.in.:

  • prawa budowlanego
  • prawa ubezpieczeń społecznych
  • postępowań o uzyskanie zezwoleń i koncesji
  • prawa celnego
  • zamówień publicznych
  • spraw o zwrot wywłaszczonych nieruchomości
  • postępowania egzekucyjnego w administracji

Formularz kontaktowy

Show Comments