Prawo do zachowku

Proszę o pilną odpowiedź na pytanie : czy jeśli ojciec w testamencie uczynił jedynym swoim spadkobiercą moją siostrę ,czy mam jakieś prawa do majątku po nim ? Ktoś mówił że jest coś takiego jak zachowek , ale nie do końca rozumiałem o co chodzi .

Odpowiadając bardzo krótko, by nie zagadać tematu, bo nie o to przecież chodzi zgodnie z Art. 991 kodeksu cywilnego:
§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).
§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Z treści zacytowanego artykułu kodeksu cywilnego jednoznacznie wynika ,iż Pan jako syn spadkodawcy, ma prawo do zachowku, to jest dwóch trzecich udziału spadkowego lub do połowy jego wartości.
Ze stosownym powództwem należy wystąpić do sądu rejonowego bądź sądu okręgowego w zależności od wartości przedmiotu sporu.Sądem miejscowo właściwym ,dla wniesienia powództwa jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania zamieszkania spadkodawcy ,czyli Pana ojca. Pozew powinien Pan skierować przeciwko swojej siostrze ,która na podstawie testamentu objęła spadek po ojcu.
Przygotowując pozew należy szczegółowo określić żądaną kwotę i pamiętać iż od powództwa wnosi się opłatę stosunkową ,która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł. Z powództwem o zachowek należy wystąpić w terminie do 5 lat od ogłoszenia testamentu.

Mam nadzieję że te informacje będą dla Pana pomocne.Oczywiście gdyby potrzebował Pan pomocy czy to przy redagowaniu pozwu czy też reprezentacji w sądzie zapraszam do Kancelarii.